שאלות נפוצות

1 . התקן תדלוק :
חיישן המוצמד לפיית התדלוק ברכב, המאפשר, בעת התדלוק זיהוי אוטומטי של הרכב ושל סוג הדלק המתאים לו.
את התקן זה ניתן לחבר גם לספידומטר ולקבל תמונה מלאה ומעודכנת של תדלוק הרכב:
מהי צריכת הדלק של הרכב ביחס למרחק שהוא עובר ובכמה מסתכמות הוצאות התדלוק.
התקן תדלוק הופך את התדלוק לפעולה מהירה וחסכונית. אין צורך לחכות למתדלק או לחשבונית.
פשוט מתדלקים ונוסעים ואת החשבון משלמים בפעם אחת, בסוף החודש, בהתאם לקבלת דו”ח תדלוקים מדויק ומפורט.
2. כרטיס תדלוק :
כרטיס תדלוק אישי עם פס מגנטי שבו מוצפן מספר הרכב המורשה לתדלק באמצעות הכרטיס – בכל תחנות דור אלון / סונול ברחבי הארץ.
כרטיס זה אינו ניתן להעברה מרכב לרכב. כך תוודא שעובדיך משתמשים בו אך ורק לרכב החברה שעליו הם מורשים לנהוג.
התשלום עבור התדלוקים מתבצע במרוכז, בסוף כל חודש, במקביל לקבלת דו”ח רכישות מפורט.

מחירון החברות מפורסם ומעודכן באתרינו אחת לחודש.
בנוסף בעת חתימת החוזה מוערכת הנחה מקסימלית ללקוח. כאשר בתחילת חודש בודקים את מחיר המחירון המעודכן ומורידים את סכום ההנחה ממחירי המחירון המשתנים .

בכל מכון שטיפה מופעל טלפון בעל יכולת צילום הכולל אפליקצייה ייחודית.
כל רכב שמגיע מצולם מיידית, כאשר התמונה נשלחת בזמן אמת לשרת אינטרנט על מנת לבדוק את זכאות הרכב לשטיפה ולעדכן את יתרת השטיפות.
תוך שניות מגיעים אישור (או דחייה) לשטיפת המכונית והתמונה נשמרת במערכת לצרכי תיעוד ומעקב.
אחת לחודש מפיקה המערכת דו”חות רלוונטיים, לפי דרישת החברות וציי הרכב.

השירות של חברת דלקנים אינו מחייב לתקופת זמן .
חובת הוכחת השירות היא עלינו .

הוראת קבע בנקאית.
התשלום מתבצע בהתאם לתנאי האשראי של כל לקוח ולקוח בהתאם לתנאי החברה .